Oksasenkatu 11

Oksasenkatu 11, 00100 Helsinki

https://oksasenkatu11.fi/

Facebook: Oksasenkatu 11

Galleriakeskiviikko 4.11

Näyttelyt: to kosie: CRIMINAL

Kategoria: yksityisnäyttely

Ohjelma: to kosie: CRIMINAL

Vuonna 1893 italialainen frenologi Cesare Lombroso kirjoitti naiskalloista tutkimuksen nimeltä Rikollisnainen, prostituoitu ja normaalinainen. Yrittäessään ymmärtää naisten taipumusta väkivaltaan hän luo kolmannen sukupuolen luokan – rikollisen (ei-)naisen. Koska muurahaisten ja mehiläisten tekojen tavoin – joita hän valitsi tutkia ei-inhimillisenä rinnakkaisena esimerkkinä – heidän tekonsa ovat hänen mielestään niin ei-feminiinejä, että heitä ei pitäisi pitää naisina.

Kuka sitten on rikollinen? Enimmäkseen joku joka ei sovi kauniisti järjestettyyn valkoiseen heteromiesuniversumiin. Joku, jonka tehtävänä on olla ’näkymättömästi’ ja säännöllisesti hyväksikäytetty hyvin erityisillä tavoilla ja joka ei suostu rooliin.

Yksityisnäyttelyssään criminal, to kosie piirtää eri välineitä yhdistelevillä veistoksilla ja videoilla tarinan naiskokemuksesta. Yläkerran valkoinen kuutio esittelee kipua, joka korreloi seksuaalisen häirinnän, prekaarin elämän, syrjäytymisen ja masennuksen kanssa. Sitä vasten gallerian kellari muuntuu seksuaalisen itseluottamuksen ja muukalaisälyn kätketyksi bunkkeriksi, paikaksi naisvoimaa ruumiillistavalle liikeelle, muutokselle, virtaavuudelle ja yhteydelle eroissa.


*lähde: Hanna Proctor, ”Charlotte Corday’s skull / Ulrike Meinhof’s brain: gender, matter and meaning – a postmortem”, julkaisussa: Art Theoretical writings from the Academy of Fine Arts 10: Objects of Feminism (toim. Main Timonen ja Josefine Wikström).

to kosie on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka työskentelee feministisen ajattelun parissa ja toteuttaa sitä fluideissa veistoksellisissa muodoissa. Lempinimi ’to kosie’ ja ’se’ pronominin käyttö ovat eleitä henkilönä olemisen etuoikeudesta luopumiseen. To kosie pitää sitoutumista materiaaleihin vuorovaikutuksen perustana, jäännöksinä tästä syntyy usein veistoksia ja videoita.

Viime aikoina se on työskennellyt pitkäaikaisen 
octopussy’-projektin parissa. Se on ehdotus uudeksi, feministiseen ajatteluun (Rosi Braidotti, Laurie Penny) perustuvaksi yhteiskunnalliseksi rakenteeksi. Se on inspiroitunut mustekalan ruumiin ainutlaatuisuudesta ja kulkee kohti mahdollisia fluideja / feminiinejä, keskustelulle ja vaihdolle avoimia muotoja. Projekti keskittyy eri medioita yhdistäviin veistoksiin, jotka esittävät kehoja muutoksessa. Post-kapitalismin sortamia, ryömimässä kohti yhteyttä aineelliseen todellisuuteen, etsimässä horisontaalisia suhteita muihin, hyväksyen jatkuvaan liikkeeseen sisältyvän kaaoksen. ’octopussy’-projektin toteutusta ovat tukeneet Taike ja Paulon säätiö.

to kosien teoksia on ollut esillä Kuudennessa kansainvälisessä Moskovan
 nuorten taiteilijoiden biennaalissa, Pori Biennale III:ssa, Poliittisen valokuvan festivaalilla Helsingissä, Labyrinth-galleriassa Lublinissa, Rietveld paviljongissa Amsterdamissa, Snehta-residenssissä Ateenassa ja monissa muissa.

 

/// IN ENGLISH ///


to kosie, criminal
5-15.11.2020

Italian phrenologist Cesare Lombroso wrote in 1893 a study of female skulls called The Criminal Woman, the Prostitute and the Normal Woman. In his struggles to understand female propensity for violence, he creates a category of third sex – criminal (non) women. As the acts of ants and bees, that he chose to study as a non-human paralel example, their acts are in his opinion so unfeminine that they shouldn’t be considered as female.*

Who is the criminal then? Mostly someone who doesn’t fit in the nicely arranged straight white male universe. Someone who’s role is to be ‘invisibly’ and regularly abused in very specific ways and who doesn’t consent to play the role.

In its solo exhibition, criminal, to kosie draws a story of female experience in a form of mixed media sculptures and videos. Ground floor white cube of Oksasenkatu 11 Gallery presents pain correlated with sexual harassment, precarious life, exclusion, depression. On the contrary, the basement of the gallery becomes a hidden bunker of sexual self confidence and ‘alien’ intelligence, showing female power embodying movement, change, fluidity and unity in differences.

*source: Hanna Proctor, Charlotte Corday’s skull / Ulrike Meinhof’s brain: gender, matter and meaning – a postmortem; (in) Art Theoretical writings from the Academy of Fine Arts 10: Objects of Feminism, edited by Main Timonen and Josefine Wikström.

to kosie is a visual artist based in Helsinki, creating mixed media sculptures, videos and performances, working on feministic thought and implementing it in fluid sculptural forms. The nickname ‘to kosie’ and use of pronoun ‘it’ is a gesture of giving up on the privilege of being a person. to kosie considers engagement with the materials as a base of an interaction, which remains are usually sculptures and videos.

Recently it’s been working on a long term project called ‘octopussy’. It is a proposal for new social structure based on feministic thought (Rosi Braidotti, Laurie Penny), it’s inspired by uniqueness of octopian’ body and it’s going towards possible fluid / feminine forms, open for conversations, exchange. The project is focused on mixed media sculptures representing bodies in change. Repressed with postcapitalism, crawling towards connection with material reality, looking for horizontal relations with others, accepting chaos of constant movement. Development of ‘octopussy’ project was supported by Arts Promotion Centre and Paulo Foundation.

to kosie’s works have been exhibited at the Main Project of 6th Moscow International Biennale for Young Art, Pori Biennale III, The Festival of Political Photography in Helsinki, Gallery Labirynth in Lublin, Rietveld Pavilion in Amsterdam, Snehta Residency in Athens and many more.

 

 

Lemmikit:

Esteettömyys:

Gallerian normaalit aukioloajat:
Open tue-sun 12-18

 

Oksasenkatu 11
00100 Helsinki

galleria.oksasenkatu11(a)gmail.com

 

 

 

 

 

 


Aino Galleria

Mechelininkatu 17 B

https://ainogalleria.fi/

Galleria Aino Facebook

GALLERIAKESKIVIIKKO 4.11.2020

Avoinna: 18–21
Näyttely:  ANTHOLOGY BY RODOLFO MEDINA – PATAGONIAN BEAUTY
Ohjelma: ANTHOLOGY BY RODOLFO MEDINA – PATAGONIAN BEAUTY
Valokuvanäyttelymme on ensimmäinen jakso on päättynyt, mutta pidämme 4.11.
auki klo 18-21
Rodolfo Medina. Anthology Osa I Patagonian beauty. Tervetuloa!

Mechelininkatu 17 B, 00100 Helsinki

Lemmikit:
Esteettömyys:
katutasossa

Gallerian aukioloajat muulloin kuin Galleriakeskiviikkona:


Exhibition Laboratory

Merimiehenkatu 36 C
www.exhibitionlaboratory.fi
Kuvataideakatemian Facebook

GALLERIAKESKIVIIKKO 4.11.2020

Avoinna: 18–20
Näyttely:  Kuvan Kevät 2020
Ohjelma: Taideyliopiston Kuvataideakatemian maisterinäyttely

Kuvan Kevät, vihdoinkin! Toukokuulta koronan takia peruutettu maisterinäyttely järjestetään tänä vuonna loka-marraskuussa.

Näyttelyyn osallistuu 39 kuvataiteen maisterin tutkintoaan viimeistelevää taiteilijaa Kuvataideakatemian opetusalueilta: maalaus, kuvanveisto, taidegrafiikka ja tila-aikataiteet.

Näyttely on esillä kolmessa näyttelytilassa:

Exhibition Laboratory C, Merimiehenkatu 36, C-rappu
Exhibition Laboratory B, Merimiehenkatu 36, B-rappu
Project Room, Lönnrotinkatu 35

Exhibition Laboratory C:ssä esillä olevat taiteilijat:

Henna Aho
Inka Bell
Anna Broms
Laura Dahlberg
Ida Sofia Fleming
Venla Helenius
Verna Joki
Aura Kotkavirta
Iisa Lepistö
Emma Luukkala
Maisa Majakka
Inga Meldere
Emma Nurminen
Sampsa Pirtola
Iiri Poteri
Toni Vallasjoki
Timo Viialainen
Sakari Vinko

Näyttelyn kotisivut

Näyttely Facebookissa

Merimiehenkatu 36 C, 00150 Helsinki

Lemmikit: sallittu
Esteettömyys: 
esteetön pääsy

Gallerian aukioloajat muulloin kuin Galleriakeskiviikkona:
ti-su 11-18


Project Room

Lönnrotinkatu 35
www.exhibitionlaboratory.fi

 

GALLERIAKESKIVIIKKO 4.11.2020

Avoinna: 18-20
yttely: Kuvan Kevä 2020
Ohjelma: Paikalla näyttelyä valvomassa näyttelyyn osallistuva taiteilija Val Smets. Taideyliopiston Kuvataideakatemian maisterinäyttely.

Kuvan Kevät, vihdoinkin! Toukokuulta koronan takia peruutettu maisterinäyttely järjestetään tänä vuonna loka-marraskuussa.

Näyttelyyn osallistuu 39 kuvataiteen maisterin tutkintoaan viimeistelevää taiteilijaa Kuvataideakatemian opetusalueilta: maalaus, kuvanveisto, taidegrafiikka ja tila-aikataiteet.

Näyttely on esillä kolmessa näyttelytilassa:

Exhibition Laboratory C, Merimiehenkatu 36, C-rappu
Exhibition Laboratory B, Merimiehenkatu 36, B-rappu
Project Room, Lönnrotinkatu 35

Project Roomissa esillä olevat taiteilijat:

Heta Bilaletdin
Maaria Jokimies
Topi Juntunen
Val Smets
Emilia Tanner
Risako Yamanoi

Näyttelyn kotisivut

Näyttely Facebookissa

Lönnrotinkatu 35, 00150 Helsinki

Lemmikit: sallittu
Esteettömyys: ei esteetön
Aukioloajat muulloin kuin Galleriakeskiviikkona: ti-su 11–18


Exhibition Laboratory B

Merimiehenkatu 36 B
www.exhibitionlaboratory.fi
Kuvataideakatemian Facebook

GALLERIAKESKIVIIKKO 4.11.2020

Avoinna: 18-20
Näyttely: Kuvan Kevät 2020
Ohjelma: Taideyliopiston Kuvataideakatemian maisterinäyttely

Kuvan Kevät, vihdoinkin! Toukokuulta koronan takia peruutettu maisterinäyttely jÃärjestetään tänä vuonna loka-marraskuussa.

Näyttelyyn osallistuu 39 kuvataiteen maisterin tutkintoaan viimeistelevää taiteilijaa Kuvataideakatemian opetusalueilta: maalaus, kuvanveisto, taidegrafiikka ja tila-aikataiteet.

Näyttely on esillä kolmessa näyttelytilassa:

Exhibition Laboratory C, Merimiehenkatu 36, C-rappu
Exhibition Laboratory B, Merimiehenkatu 36, B-rappu
Project Room, Lönnrotinkatu 35

Exhibition Laboratory B:ssä esillä olevat taiteilijat:

Sampo Aatos
Kaija Hinkula
Tuomas Holst
Hanna Kanto
Teresa Kari
Reetta Koskinen
Eva Lamppu
Aino Lintunen
Sari Majander
Rosaliina Paavilainen
Jaakko Pietiläinen
Salome Rajanti
Mia Saharla
Sandra Schneider
Lauri Tiainen

Näyttelyn kotisivut

Näyttely Facebookissa

Merimiehenkatu 36 B, 00150 Helsinki

Lemmikit: sallittu
Esteettömyys: 
esteetön pääsy

Gallerian aukioloajat muulloin kuin Galleriakeskiviikkona:
ti-su 11-18