Galleria Kontupiste, lähiön sydämessä

26058000040_21d8274879_o

Kontupiste on tietotekniikka- ja kulttuurikeskus Kontulan sydämessä, jonka tavoitteena on digisyrjäytymisen ehkäiseminen ja kaupunkilaisten tietoyhteiskuntataitojen parantaminen.

– Kaikilla kaupunkilaisilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia tietoyhteiskunnassa. Tämän yhdenvertaisuuden tulee toteutua myös kulttuurisesti, ja ihmisillä tulee olla mahdollisuus nauttia kulttuurista myös omalla alueella. Esimerkiksi galleriatilat ovat kuitenkin valitettavan harvassa kantakaupungin ulkopuolella, Kontupisteen asiakaspalvelupäällikkö Jani Suonperä toteaa.

Kontupiste laajensi toimintaansa taidegalleriaksi lisätäkseen taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta myös kantakaupungin ulkopuolella. Vuonna 2013 Galleria Kontupiste aloitti yhteistyön Suomen valokuvataiteen museon kanssa. Vaikka Galleria Kontupiste ei ole Helsingin kulttuurikeskuksen osallistavan kulttuurityön mallin, ns. Helsingin mallin, rahoituksen piirissä, se silti soveltaa toiminnassaan mallin toimintaperiaatteita. Tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa.

– Meidän kohdalla mallin soveltaminen tarkoittaa sitä, että alueen asukkaat kutsutaan aina mukaan näyttelyiden suunnittelutyöhön ja niiden toteuttamiseen. Eli annetaan heille mahdollisuus vaikuttaa ja olla prosessissa mukana. Asukkaat ovatkin lähteneet innokkaasti mukaan, ja yhteistyön tuloksena on syntynyt hienoja ja erilaisia kokonaisuuksia, Suonperä kertoo.

Galleriatoiminnan aloittaminen on vaikuttanut Kontupisteen ihmisvirtoihin. Perinteisesti ihmiset ovat lähteneet keskustaan kulttuurimenoihin, mutta nyt heitä tulee myös keskustasta itään päin. Tämän suuntaista virtausta Galleria Kontupiste pyrkiikin lisäämään.

– ­­­Tietysti keskustassa on enemmän juttuja kuin mitä lähiössä, mutta siihen voimme myös vaikuttaa. Erilaiset aktiviteetit ja tapahtumat vaikuttavat lähiön maineeseen ja siihen millaisena se näyttäytyy ulospäin. Lisäksi se vaikuttaa siihen miten ihmiset kokevat oman alueensa. Koetaanko se paikkana, jossa ei koskaan tapahdu mitään ja josta on viety kaikki palvelut pois. Vai paikkana, jossa myös on ja tapahtuu kivoja juttuja, Suonperä pohtii.

 

Teksti: Roosa Luukkanen
Kuva:Päivi Paija-Morlier